Responsive Image
Responsive Image

Curs de monitor/a de menjador escolar

El curs començarà el 5 d’octubre i acabarà el 25 d’octubre.
Es tracta d'una formació virtual en línia, així l'alumnat té uns terminis determinats per a entregar les tasques que es planifiquen per a treballar els continguts dels diferents mòduls que configuren el curs. 

Inscripcions obertes fins a omplir les places del curs
(Una volta les places estiguen completes, la resta d'inscripcions es trobaran en llista d'espera per ordre d'inscripció)

Apunta't
Responsive Image
Carnet municipal del alumnado

Carnet municipal del Alumno

Para poder solicitar este carnet usted deberá de cumplir los siguientes requisitos:
-Estar dado de alta en el Padrón Municipal de habitantes
-Tener entre 16 y 35 años
-Adjuntar los siguientes documentos adjuntos obligatorios:
  • Matrícula (formato PDF)
  • Foto de carnet (formato PNG o JPG)
-Documentos adjuntos opcionales:
  • Documento adjunto opcional de discapacidad superior al 33%
Solicitar
Horarios de autobús

ONDA Safe&Sound 1: aprén anglés en línia Curs nivell A2